Pomysłodawca

strona

płk rez. dr inż. Piotr Sprawka

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym z roku 1998. Od 1998r. do 2000r. pełnił zawodową służbę wojskową w 2 Mazowieckiej Brygadzie Saperów jako dowódca plutonu i dowódca kompanii minowania. Od roku 2000 pełnił służbę w Instytucie Budowy Maszyn Wojskowej Akademii Technicznej na stanowiskach technicznych i naukowo – dydaktycznych. W 2007 obronił pracę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. W trakcie pracy w WAT był współautorem patentów:

  • Nr Patentu 218524, 2014-12-31, Marian Łopatka, Tomasz Muszyński, Piotr Sprawka, Andrzej Typiak, Modułowy ząb przestrzenny do budowy lekkich osprzętów chwytakowych, 25%;
  • WYN 395209, 2012-12-17, Paten przyznany, Marian Łopatka, Tomasz Muszyński, Piotr Sprawka, Andrzej Typiak, Chwytak do podejmowania elementów różnogabarytowych, 25%;
  • Nr Patentu 221030, 2016-04-18, Marian Łopatka, Tomasz Muszyński, Piotr Sprawka, Andrzej Typiak, Przyczepa specjalna do transportu ładunków spaletyzowanych z samozaładowczym osprzętem widłowym, 25%;

Jest autorem ponad 70 publikacji naukowych z zakresu mechaniki i budowy maszyn. Prowadził wykłady, ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne z 12 przedmiotów, miedzy innymi z „Wyposażenia elektrycznego i elektronicznego maszyn inżynieryjnych” czy też „Elektrownie polowe”.

Prowadził oraz był głównym wykonawcą projektów badawczych i badawczo rozwojowych prowadzonych w Instytucie Budowy Maszyn we współpracy z krajowym przemysłem obronnym.

Ukończył kursy prowadzone przez NavalPostgraduate School /Monterey, California/ w zakresie:

  • Life Cycle Cost Management,
  • Project Management,
  • Costs Analysis,

Oraz kursów zarządzania projektami zakończonymi egzaminami certyfikowanymi:

  • PRINCE2® Foundation;
  • PRlNCE2@ Practitioner;