Opis technologii Big Little Power Trailer

strona

Nowoutworzona Spółka opracuje nowy produkt, jakim jest Polowa Rozkładana Mobilna Elektrownia Fotowoltaiczna i wdroży go do sprzedaży.

Technologia ma polegać na opracowaniu mobilnego zestawu do produkcji energii elektrycznej składającego się z: zestawu modułów fotowoltaicznych połączony ze sobą i tworzących „wstęgi” o łącznej mocy 10kW, układu magazynowania i dystrybucji energii elektrycznej razem z systemem zarządzania, magazynu transportowego oraz podwozia. Zestaw ma posiadać funkcjonalności pozwalające na dowiezienie, rozłożenie i produkcję energii elektrycznej oraz magazynowania powstających nadwyżek (praca w systemie off-grid) w dowolnym miejscu w którym operuje słońce. Konstrukcja podstawowych elementów powinna pozwalać na rozłożenie elektrowni na dowolnym podłożu. Dodatkowym atutem będzie możliwość jej wielokrotnego składania, rozkładania oraz przewożenia z założeniem minimalizacji utraty swoich zdolności do produkcji energii elektrycznej.

Technologia służy do zabezpieczenia zapotrzebowania na energię elektryczną w miejscach wykonywania zabezpieczenia logistycznego działań bojowych, zabezpieczenia w energię elektryczną miejsc katastrof drogowych, kolejowych czy lotniczych, klęsk żywiołowych oraz miejsc w których koszty wykonania stałej linii energetycznej są wysokie.
Na dzień dzisiejszy najbardziej rozpowszechniona technologią produkcji energii elektrycznej w takich miejscach są agregaty prądotwórcze zasilane silnikami spalinowymi. Proponowane rozwiązania służą do zabezpieczenia w energię elektryczną działań na różnych teatrach prowadzenia operacji wojskowych oraz w zastosowaniach cywilnych w sytuacjach kryzysowych. Są to najczęściej rozwiązania przenośne oraz przewoźne w zabudowach na przyczepach lub kontenerach.

Przenośny agregat prądotwórczy małej mocy.

Przenośny agregat prądotwórczy małej mocy.

Agregaty prądotwórcze średniej mocy na przyczepie transportowej.

Agregaty prądotwórcze średniej mocy na przyczepie transportowej.

Agregat prądotwórczy średniej mocy w zabudowie kontenerowej.

Agregat prądotwórczy średniej mocy w zabudowie kontenerowej.

Agregat prądotwórczy dużej mocy zabudowany na podwoziu samochodu ciężarowego.

Agregat prądotwórczy dużej mocy zabudowany na podwoziu samochodu ciężarowego.

Wspólnym mianownikiem tej technologii jest konieczność dostarczania paliwa oraz stałego nadzoru nad praca urządzeń wytwarzających energię elektryczną przez wykwalifikowany personel, oraz w zastosowaniach wojskowych konieczność maskowania i problem z wyciszeniem tzw. „cicha praca” ważna z punktu widzenia maskowania.
Opracowanie konstrukcji, która umożliwi eliminacją konieczności transportu paliwa oraz pozwoli na ograniczenie liczby osób je obsługujących do minimum (rozłożenie i złożenie instalacji) jest bardzo ważnym krokiem zarówno w zakresie technologii wojskowych jak i cywilnych, pozwalającym na uzyskanie niezależności energetycznej w trakcie prowadzenia działań bojowych oraz akcji ratunkowych czy humanitarnych.
Wdrożenie technologii Polowej Rozkładanej Mobilnej Elektrowni Fotowoltaicznej pozwoli na otwarcie nowych obszarów w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.