Ochrona własności intelektualnej

strona

W początkowej fazie realizacji projektu innowacyjne rozwiązania będą stanowiły tajemnicę przedsiębiorstwa. W drugiej fazie realizacji projektu podjęte zostaną prace nad przygotowaniem i złożeniem zgłoszeń wzorów użytkowych i opracowaniem zgłoszeń patentowych w celu objęcia rozwiązań konstrukcyjnych opracowanych w ramach realizacji projektu ochroną patentową.