Grupa docelowa

strona

Produkt ma być skierowany na rynek służb cywilnych i mundurowych (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, służby kryzysowe, wojsko, straż graniczna), firm z sektora energetycznego oraz firm komercyjnych do zastosowań przy zasilaniu awaryjnym lub w miejscach o utrudnionym dostępie od energii elektrycznej.

Produkt będzie skierowany zarówno do polskich jak i zagranicznych odbiorców.